Menu

Obchodní podmínky

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné a to i objednávky uložené v rezervacích! Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanoveními o ochraně údajů.

Žádáme Vás o přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů.

Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte. Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat. Tuto akci provádí pouze provozovatel, obvykle po dohodě se zákazníkem.

Způsob doručení a platby:

BALÍK DO RUKY:

 • BANKOVNÍ PŘEVOD.............69.-KČ

 • DOBÍRKA........................125.- KČ

BALÍK NA POŠTU:

 • BANKOVNÍ PŘEVOD............69.-KČ

 • DOBÍRKA............................105.-KČ

BALÍK DO BALÍKOVNY:

 • BANKOVNÍ PŘEVOD ........59.- KČ
 • DOBÍRKA..........................94.- KČ

PŘI NÁKUPU  NAD 1500.-KČ:

 • PLATBA PŘEVODEM..........0.- KČ
 • DOBÍRKA............................45.- KČ ( dopravné je zdarma, zákazník hradí pouze dobírečné)

 

V případě platby bankovním převodem čekáme na připsání Vaší platby 5 pracovních dní. Provozovatel odesílá zboží do 1-3 pracovních dnů od obdržení objednávky (v případě využití rezervace do 1-3 pracovních dnů od ukončení rezervace, případně po dohodě kdykoliv před uplynutím rezervační doby)

NÁŠ TIP:

PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ NAD 1500.-KČ A ZVOLENÉ ÚHRADĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM VÁM ZÁSILKU DORUČÍME ZCELA ZDARMA.

Jedná se o finální hodnotu zakoupeného zboží - v případě, že bude tato hodnota vzhledem k využití možnosti navrácení  zboží nižší než požadovaná částka pro zaslání zdarma, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

Balné ani žádné jiné poplatky neúčtujeme! Při objednávce nad 2500,- Kč je možné požadovat platbu předem na náš bankovní účet. K této platbě bude zákazník vyzván e-mail. zprávou, ve které budou uvedeny veškeré údaje k platbě.

Na Slovensko můžeme po dohodě a úhradě předem na účet zboží také odeslat.

Rezervace 14 dnů

Při rezervaci se ceny zboží sčítají a při celkovém součtu nad 1500,- je doprava zdarma v případě úhrady bankovním převodem !( toto platí pouze při dodržení rezervace 14-ti a méně dnů, jinak je doprava standartním způsobem účtována).Tedy dojde li až po skončení rezervace 14 ti dnů k  dodatečnému dokoupení zboží k již uzavřené rezervaci  a tím k navýšení nákupu nad  hodnotu 1500.-Kč, je poštovné standartně započteno.

V případě, že zákazník neuhradí objednané zboží,ani nebude komunikovat a reagovat na žádosti o zaplacení, pro příště mu již nebude umožněna rezervace po dobu 14 ti dnů, další nákup bude možný pouze s okamžitou úhradu zboží bez možnosti rezervace.

Co je to rezervace?

Expedice zboží

V případě platby předem na účet proběhne expedice zboží v nejbližším možném termínu , obvykle odesíláme balíčky do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet.

Na připsání platby za zboží čekáme 5 pracovních dní.

V případě platby dobírkou je zboží expedováno v nejbližším možném termínu po objednání. Objednané zboží posíláme jako BALÍK DO RUKY prostřednictvím České pošty.

Vrácení zboží a reklamační řád

 

Pokud nejste se zbožím spokojeni, v souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb., máte možnost do 14-ti dnů od doručení zboží vrátit. Toto právo platí pro kupní smlouvy uzavřené s koncovými spotřebiteli, nikoliv pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli ( kdy je zboží určeno k dalšímu prodeji).

Adresa pro příjem vráceného zboží: Roman Smazal, Luční 589, Holýšov 34562

Odešlete jako doporučený balíček.

Skutečnost, že budete zboží vracet, je vhodné předem oznámit e-mailem, kde prosíme o upřesnění, jakým způsobem chcete cenu za zboží vrátit. Vracíte-li zboží, je nutné připojit spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy, soupiskou vraceného zboží, také informaci pro zaslání peněz:

 • A) poslat na účet - doporučujeme, nejrychlejší varianta
 • B) poukázat složenkou - upozorňujeme že z částky je v tomto případě stržen poplatek 45,- kč který je účtován Českou Poštou s.p. za poukázku typu C.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Částky za vrácené zboží neodečítáme k nově nastávající objednávce.

 

Veškeré náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

 

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož vrácené položky jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter. Zákazníkovi, který nevyzvedne objednané zboží, které mu bylo zasláno na DOBÍRKU,budou zaslány platební pokyny k úhradě objednaného zboží včetně vynaložené částky za poštovné a další vkládání zboží do rezervace bude možné až po zaplacení neuhrazeného zboží, případně  bude v případě jeho další objednávky požadována platba předem na bankovní účet , bez možnoti 14 ti denní rezervace zboží a bez možnosti odeslání zboží na dobírku. V případě nedodržení platební morálky při ukončení rezervace nebude již nákup na rezervaci umožněn.Bude následně umožněn pouze nákup bez rezervace s bankovním převodem na náš účet.

 

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění, je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Městském úřadě Stod pod Č.j. 302/07/OOÚŽ. 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

V případě využití služeb našeho eshopu můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména Vaše jméno a příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Veškeré informace slouží pouze k dodání objednaného oblečení z našeho secondhandu na Vaši adresu a pro usnadnění komunikace s vámi. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, abychom Vás informovali o novinkách, akcích, které by Vás mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@secondhand-marcela.cz. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského účtu nebo prostřednictvím odhlašovacího odkazu přímo v e-mailu, ze kterého jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zpracovatelům, kteří pro nás zabezpečují provoz serveru (LT web s.r.o.), dále pak provozovateli přepravních služeb Česká pošta.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@secondhand-marcela.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např. :

 • ke správné funkčnosti internetových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji

Podrobněji k souborům cookies najdete zde

Platné od 25.5.2018.