Obchodní podmínky

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné a to i objednávky uložené v rezervacích! Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanoveními o ochraně údajů.

Žádáme Vás o přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů.

Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte. Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat. Tuto akci provádí pouze provozovatel, obvykle po dohodě se zákazníkem.

Způsob doručení a platby:

BALÍČKY ODESÍLÁME PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY JAKO BALÍK DO RUKY.

  • PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM PŘI NÁKUPU DO 1500.-KČ.............65.-KČ

  • PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM PŘI NÁKUPU NAD 1500.-KČ.............0.-KČ

Zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou, GSM Bankingem apod. Provozovatel odesílá zboží do 1-3 pracovních dnů po připsání požadované částky na účet provozovatele

 

  • PLATBA DOBÍRKOU PŘI  NÁKUPU DO 1500.-KČ..............................115.-KČ

  • PLATBA DOBÍRKOU PŘI NÁKUPU NAD 1500.-KČ...............................35.-KČ (dopravné je zdarma, zákazník hradí pouze dobírečné 35.-kč)

Zákazník uhradí cenu za dodané zboží doručovateli při přejímání zaslaného balíčku v hotovosti. Provozovatel odesílá zboží do 1-3 pracovních dnů od obdržení objednávky (v případě využití rezervace do 1-3 pracovních dnů od ukončení rezervace, případně po dohodě kdykoliv před uplynutím rezervační doby)

 

NÁŠ TIP:

PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ NAD 1500.-KČ A ZVOLENÉ ÚHRADĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM VÁM ZÁSILKU DORUČÍME ZCELA ZDARMA.

 

 

Jedná se o finální hodnotu zakoupeného zboží - v případě, že bude tato hodnota vzhledem k využití možnosti navrácení  zboží nižší než požadovaná částka pro zaslání zdarma, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

Balné ani žádné jiné poplatky neúčtujeme! Při objednávce nad 3000,- Kč požadujeme platbu předem na náš účet. K této platbě bude zákazník vyzván e-mail. zprávou, ve které budou uvedeny veškeré údaje k platbě.

Na Slovensko můžeme po dohodě a úhradě předem na účet zboží také odeslat.

Rezervace 14 dnů

Při rezervaci se ceny zboží sčítají a při celkovém součtu nad 1500,- je doprava zdarma v případě úhrady bankovním převodem ! ( toto platí pouze při dodržení rezervace 14-ti a méně dnů, jinak je doprava standartním způsobem účtována,  ).Tedy dojde li až po skončení rezervace 14 ti dnů k  dodatečnému dokoupení zboží k již uzavřené rezervaci  a tím k navýšení nákupu nad  hodnotu 1500.-Kč, je poštovné standartně započteno.

V případě, že zákazník neuhradí objednané zboží,ani nebude komunikovat a reagovat na žádosti o zaplacení, pro příště mu již nebude umožněna rezervace po dobu 14 ti dnů, další nákup bude možný pouze s okamžitou úhradu zboží bez možnosti rezervace.

Co je to rezervace?

Expedice zboží

Zboží zasílané na dobírku expedujeme obvykle 2-3x týdně.

V případě platby předem na účet proběhne expedice zboží v nejbližším možném termínu , obvykle odesíláme balíčky do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet.

V případě platby dobírkou je zboží expedováno v nejbližším možném termínu po objednání. Objednané zboží posíláme jako BALÍK DO RUKY prostřednictvím České pošty.

Reklamační řád

Pokud nejste se zbožím spokojeni, v souladu se Zákonem č. 367/2000 Sb., máte možnost do 14-ti dnů od doručení zboží vrátit, popř. jen část a to následujícím způsobem:

  • Zboží, které Vám bylo odeslané na dobírku, pošlete zpět na naši adresu jako doporučenou zásilku, nikoliv jako zásilku na dobírku. Zásilky na dobírku v tomto případě nemůžeme z pochopitelných důvodů přijímat.

Adresa pro příjem vráceného zboží

Adresa pro příjem vráceného zboží: Mgr. Marcela Smazalová, Luční 589, Holýšov 34562

Skutečnost, že budete zboží vracet, je nutné předem oznámit e-mailem, kde prosíme o upřesnění, jakým způsobem chcete cenu za zboží vrátit. Vracíte-li zboží, je nutné připojit spolu s oznámením o odstoupení od smlouvy, soupiskou vraceného zboží, také informaci pro zaslání peněz:

  • A) poslat na účet - doporučujeme, nejrychlejší varianta
  • B) poukázat složenkou - upozorňujeme že z částky je v tomto případě stržen poplatek 35,- kč který je účtován Českou Poštou s.p. za poukázku typu C.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter. Po zákazníkovi, který nevyzvedne objednané zboží , bude v případě jeho další objednávky požadována platba předem na účet ihned, bez možnoti 14 ti denní rezervace zboží. Případně nebude další nákup již umožněn. V případě nedodržení platební morálky při ukončení rezervace nebude již nákup na rezervaci umožněn.Bude následně umožněn pouze nákup s platební metodou okamžitým bankovní převodem na náš účet.

Pokud má zákazník nárok na dopravu zdarma (hodnota nákupu překročí hranici 1500.-Kč a je uhrazena bankovní převodem ) a vrátí pouze část zboží z důvodu částečného odstoupení od smlouvy,v důsledku čehož jeho faktický nákup klesne pod určenou množstevní hranici, je zákazník povinen zaplatit dopravné , které mu bylo z důvodu nákupu nad 1500.-Kč odpuštěno. Částka za dopravné bude odečtena od hodnoty vráceného zboží.

 

Upozorňujme že zásilky zaslané bez vyznačené reklamované/vracené položky nemůžeme vyřídit. Částky za vrácené zboží neodečítáme k nově nastávající objednávce.

Veškeré náklady spojené s reklamací hradí zákazník. Jedná se především o náklady spojené se znovu zaskladněním zboží, nafocení zboží a zpětné uložení zboží do databáze.  Za každou vrácenou položku činí tyto náklady ( znovunafocení, uložení do databáze, zaskladnění ) 10.-Kč.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. . Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Ochrana osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.